Eiti prie įrankių juostos
Tag

pinigai

Browsing

Daugelis Reiki mokytojų gerai jaučiasi apmokestindami savo studentus ar pacientus. Jie tiki energijų apsikeitimu, pavyzdžiui pinigais. (Galite įsivaizduoti dvasinius vadovus išrašančius sąskaitas?) Pinigų klausimas atsirado daug vėliau nei Reiki mokymas. Tiek Usui, tiek Hayashi ne vienerius metus dirbo labdaringai elgetų kvartale. Dauguma elgetų, kuris laiko po gydymo, vėl sugryždavo pas juos, kadangi būti elgeta tiesiog buvo lengviau. Norėdami išmokyti elgetas atsakomybės už savo gyvenimą buvo įvestas mokestis. Iš tiesų Reiki varomoji jėga yra viena – atjauta. Nėra jokios būtinybės “Energijų mainams”, kad Reiki būtų efektyvus. Atjautos prigimtis nereikalauja nieko atgal; o žemiau patiekiamos tik rekomendacijos.

1. Galimas išlaidų kompensavimas už mokymo medžiagą, patalpų nuomą ir mokytojo laiką.
2. Licenzijuotas masažo terapeutas gali imti mokestį už savo darbą, jei Reiki įeina į jo darbo praktiką.
3. Niekada neuždėkite kainos Reiki seansams.
4. Jei studentas negali susimokėti už mokymą ir nori išmokti Reiki, mokinys turės sumokėti ateityje. Norėdami gauti Reiki dovanų, jie savo ruožtu turi mokyti/gydyti kitą nemokamai.
5. Nemokamas Reiki niekada nėra švaistomas, tačiau pamoka apie dėkingumą turi būti išmokta. Atjautos ir dėkingumo savybės yra esminės norint augti dvasiškai.

Dar vienas labai svarbus klausimas prieš tampant Reiki praktiku yra: Ką aš darysiu su šia dovana, kurią gavau?

Atiduok. “Neprašyk pinigų už gydymą, bet atiduok už dyką visiems kas prašo. Ar gi saulė prašo pinigų iš jūsų už tai, kad jūs mėgaujaties jos spinduliais?” Pasitikėdamas pasauliu, kad šis jį aprūpins viskuo, kol jo intencija bus tyra. Ar gi galima imti pinigus už orą?

Energija yra visiems laisvai prieinama, tai kaipgi galima už ją imti pinigus? Gydytojas yra tik kanalas, ir energija geriausiai veikia tuomet, kai praktikas mažiausiai stengiasi ją kontroliuoti, tai kaip gi sąžiningai galima už tai imti pinigus?

Taip, energija yra laisvai prieinama, tačiau ar tai ką nors keičia?

Norint tapti Reiki gydytoju, reikia tam skirti labai daug laiko. Ne viena dešimtis savigydos valandų, kai kada skausmingi detoksikacijos procesai. Jūs išleidote pinigus už knygas, seminarus, ir t.t. O dabar jūs atsiduodate į Reiki rankas ir pilnai pasitikite, jums duotais sugebėjimais perduoti Reiki ir gydyti žmones.

Gyvenant šiame pasaulyje, mes esame priversti turėti pinigų. Nemaža dalis, žmonių kitus vertina pagal tai, kaip jie apsirengia, kokią mašiną vairuoja, kitaip tariant, žmogų vertina pagal tai kiek jis pinigų turi.

Praktiškai kalbant, pinigai reikalingi, kad turėti ką valgyti. Jei jūs paskiriate visą dieną gydymui kitų, tai kada jūs rasite laiko darbui kuris jums atneša pinigų? Jei jūs skiriate pagrindinę laiko dalį darbui, už kurį gaunate pinigus, o likusį gydymui vargšų ir ligotų? Jei taip, tai kas lieka asmeniniui jūsų gyvenimui?

Kur jūs atliksite savo gydymus? Ar nuomuosities kažkokias patalpas? Ar aukosite kažkurią dalį savo namų?

Jei ši visuomenė nereikalautų pinigų, tai be kalbų atsakymas būtų ATIDUOK. Tačiau, šis pasaulis reikalauja jų kasdieniam gyvenimui.

Prašyk pinigų! Ką daugiau galima pasakyti? Ganėtinai aišku, kad praktikas turi imti pinigus už Reiki, tiesa? 

Teorija apie pingų ėmimą būtent tokia ir yra. Visuomenė nustato vertę daikto pagal tai, kiek už tai moka.

Ką gi, tuomet, kiek verta kūdikio šypsena? Arba popietė praleista parke ant suoliuko stebint dangumi plaukiančius debesis? Tikros Meilės kaina?

Metafizikos įstatymai. Visada turi vykti energijos apsikeitimas. Pinigai yra tik viena iš daugelio energijos išraiškų. Žmogus pas Reiki praktiką ateina norėdamas išgyti. Gydomosios energijos pasikeitimas pinigais yra ne kas kita, kaip pasikeitimas paslaugomis. Šis pasikeitimas yra labai svarbus, todėl, kad būtų išvengiama energijos disbalanso(vagystės).

Energijos pasikeitime, nebutinai turi būti pinigai. Daug dalykų gali būti. Paslaugos (namų sutvarkymas, kompiuterio remontas, masažas ir t.t), maistas (skani vakarienė, vaisiai iš sodo ir t.t), daiktai (suvenyrai, knygos ir t.t)

Pin It