Dangaus ir Žemės dvelksmas

By | 2021 28 birželio

Šiame straipsnyje yra rašoma apie energiją, su kuria dirba Reiki praktikas, atlikdamas seansą sau, ar ją perduodamas kitiems. Ši energija yra vadinama įvairias vardais: Universali energija, be priežastinė meilė, či ar prana. Bet yra tokių energijos aspektų, kurie nepaaiškinami šiais terminais, todėl šiame straipsnyje yra aprašoma Reiki energijos esmė. Apžvelgsim tokias temas, kaip Daoizmas, Qi Gong, Šintoizmas, meditacija, kvėpavimas, giesmės ir Reiki simbolių naudojimas.

Joshin Kokkyu Ho – energetinio kvėpavimo praktika, naudojama Usui Reiki Ryoho Gakkai, Japonijoje. Ji taip pat yra tradicinė Mikao Usui sistemos dalis. Remiantis Vakaruose gyvenančių Reiki tyrinėtojų žiniomis, Joshin Kokkyu Ho verčiama kaip technika dvasiai, sielai valyti pasitelkiant kvėpavimą; pats Kokkyu Ho reiškia kvėpavimo būdą. Kai taikome šį metodą – perkeliame energiją per laiką, varinėdami ją pirmyn ir atgal iš tendeno, norėdami pasiekti harmoniją, bet yra ir daug svarbesnė šios technikos reikšmė, nei vien tik energijos varinėjimas po mūsų kūnus.

Su kiekvienu įkvėpimu, mes užpildome mūsų kūnus Ki energija. Jos prigimtis yra In, tai Žemės įkvėpimas, fizinė prigimtis, atsiskyrimo jėga. Su iškvėpimu Ki pasklinda po visą mūsų kūną: šio Ki prigimtis yra Jang, tai Dangaus įkvėpimas, dvasingumas, susivienijimo jėga. Taigi, nuo to momento, kai mes pradedame praktikuoti Joshin Kokkyu Ho, mes patiriame Žemės bei Dangaus Ki.

Tiesa sakant, Žemės bei Dangaus Ki yra tai, kas mes esame: mes gyvename fiziniame pasaulyje, būdami dvasinės prigimties. Daosų filosofijoje, Žemė ir Dangus kartu su Žmogiškumu yra vadinamos Trimis Jėgomis. Žmogus yra tarp kosminių dangaus jėgų ir natūralių žemės jėgų, saugomas Dangaus ir Žemės. Qi Gong, energijos lavinimo menas, Japonijoje praktikuojamas Kiko vardu, leidžia mums dirbti su šiomis dviem energijomis ir subalansuoti jas. Šinto praktikai taip pat remiasi šiomis dviem energijomis, dviem esminiais mūsų tikrosios prigimties aspektais.

Nenuostabu, jog šios dvi energijos yra Usui Sensėjaus dvasinės sistemos, vėliau gydymo būdo pagrindas. Kuomet mes praktikuojame Reiki, mes dirbame su Žemės ir Dangaus Ki, sąmoningai ar ne; kai pro mus teka Reiki, mes patiriame Žemės ar Dangaus Ki, nes mes patys ja tampame.

Usui Sensėjaus sistema yra kur kas gilesnė, nei vien tik savo tikrosios esmės pripažinimas, todėl, kad Reiki leidžia mums pilnai patirti ir mūsų materialujį pasaulį, ir dvasinę prigimtį. Tai yra galingas metodas, norint pasiekti harmoniją. Mes galime sugrįžti į tobulumo būseną, kuri būna vos tik gimus, kol dar gyvenimas mūsų nesugadino, mes galime iš naujo atgimti. Štai kaip tai buvo pasiekiama:

originalioje Usui sistemoje, antroje pakopoje mokiniams dėstoma, kaip patirti Žemišką bei Dangišką Ki. Šis pasiekimas labai smarkiai priklauso nuo mokinio praeities, kadangi Usui manevravo savo mokymu, pritaikant jį kiekvienam mokiniui individualiai. Jei mokinys buvo budistas, jis galėdavo atlikti meditacijas, o jei Šinto praktikas, tuomet galėjo kartoti šventus garsus, (tokia praktika vadinama kotodama). Vėliau buvo pritaikyti simboliai Usui sistemoje – visi jie buvo skirti vienam ir tam pačiam: įsisavinti energijai, pilnai ją patirti, tapti Žemės ir Dangaus energijomis, esme to, kas mes esame. Meditacijos, kotodama, simboliai – visa tai yra įrankiai, kurie padeda mums sužadinti mumyse energiją ar būseną, nei ją patirti.
Antros pakopos esmė – rasti ryšį su Žemiškuoju bei Dangiškuoju Ki, pilnai įsisavinti tas energijas, atstatyti ryšį su tuo, kas yra mumyse, realizuoti mūsų tikrąją prigimtį.

Pirmas ir antras Reiki simboliai vaizduoja Žemišką bei Dangišką Ki, bet juose nėra nieko naujo: šios dvi energijos yra mumyse. Jie neatvaizduoja kažko papildomo, su kuo mes esame sujungti: jie tiesiog įjungia tai, kas jau yra mumyse.

Usui Sensėjaus mokiniai ilgai ir sunkiai praktikuodavo, įsisavindami ir integruodami šias energijas. Jie praleisdavo po 6-9 mėnesius, medituodami prie vienos energijos, ir, tik pilnai įsisavinę, pereidavo prie kitos. Jie pradėdavo nuo Žemės energijos, o paskui pereidavo prie Dangaus. Mes taip pat galime atkartoti tradiciškumą, dirbdami su pirmu ir antru simboliais. Neužtenka vien tik būti inicijuotu į Reiki simbolius, neužtenka vien tik taikyti juos seansams, gydant kitus. Norėdami pilnai įsisavinti energijas, mes turime medituoti į simbolį, naudojant jo vieno energiją, netaikant kartu su kitais. Ir, jei mes norime pilnai patirti paprastos Usui Sensėjaus dvasinės praktikos teikiamą naudą, mes turime praktikuoti tai nuolatos.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments