Apsikeitimo energijomis svarba

Po savo patyrimo su elgetomis Kioto priemiestyje daktaras Usui pirmiau­siai suprato, kaip svarbu apsikeisti energijomis mainais už gydančiojo laiką. Kai jam buvo suteikta galia stebuklingai gydyti, kurios jis taip ilgai ieškojo, pirmoji jo mintis buvo keliauti į Elgetų Kvartalą ir krikščioniškai tarnauti vargšams. Jo ketinimas buvo padėti jiems išgyti, kad jie galėtų tapti atsakingais piliečiais, sugebėtų gauti darbo ir išlaikyti šeimą.

Laikui bėgant jis pamatė, jog daugelis, paragavę gyvenimo už savo kvartalo ribų atsakomybę ir supratę, kad nenori būti nei atsakingi už save, nei rūpintis savimi, grįžo atgal. Veltui dalindamas gydymą, jis tik palaikė juose elgetos savimonę. Kad galėtų visiškai priimti tai, ką gauna, žmonės turi už tai atsidėkoti.

Kaip jau buvo aptarta penktame skyriuje, Usui atrado du svarbius da­lykus: viena, kad žmogus turi paprašyti gydymo (jokiam gyduoliui nepri­klauso mėginti padėti kitiems, kai gydytis nenorima); ir antra, už gydan­čiojo laiką reikia kažkaip atsidėkoti energijos apsikeitimu (nėra gerai, kai kas nors jaučiasi skolingas už paslaugas, taigi gydomasis, įvairiais būdais atsidėkodamas, išlaisvina save nuo įsipareigojimų).

Pasikeitimas energijomis nebūtinai turi būti pinigų pavidalu/Galima susitarti atsilyginti kitaip. Jei žmogus, kuriam reikia gydymo, yra šeimos
narys arba labai artimas draugas, tai apsikeitimas energijomis tarp tokių žmonių vyksta visą laiką, todėl specialaus atskiro atlygio nereikia.

Apsikeitimas energijomis turi vykti ne tik už gydymą, bet ir už Reiki seminarus. Aš laukiu tokių mokinių, kurie pasiryžę gauti Reiki energiją ir ją užsidirbti. Svarbu, kad mokinys įvertintų energijos nešamą naudą ir būtų pasirengęs ją gauti. Čia slypintis principas yra tas pats, kurį atrado daktaras Usui, pagyvenęs Elgetų kvartale. Jis matė daugybę žmonių ateinant ir išeinant, ir matė, kaip daug kas grįžta prie savo senojo gyvenimo būdo, Usui nusprendė ieškoti tokių žmonių, kurie tikrai buvo pasiryžę save keisti. Tampa aiški Kristaus sentencija „nemėtyti perlų kiaulėms". Nereikia eikvoti savo brangaus laiko ir energijos bei dalintis informacija ir energija su tais, kurie nėra pasiruošę jos gauti.

Kitas pasikeitimo energija aspektas susijęs su taip vadinama „dešimtine". Didelė dalis pinigų, kuriuos uždirbu Vakaruose, skirta apmokėti mano kelio­nėms į silpnai išsivysčiusias šalis. Jaučiu, jog yra gerai pasidalinti savo pritekliu-mi bei Reiki energija su tais, kurie negali pasidžiaugti tokia gerove kaip mes. Dešimtinė turi būti atiduodama iš gilaus meilės jausmo, o ne iš pareigos, kitaip efektas nebus toks pilnavertis. Aš tai darau mokydama kitose šalyse, o jūs, individualiai, galite siųsti Reiki energiją įvairioms situacijoms, kaip buvo rašo­ma 12 skyriuje apie grupinį gydymą. Vienas iš pavyzdžių gali būti gydymo siuntimas sunkioje būklėje atsiradusiems žmonėms, tarkim, komoje. Nors jie negali prašyti gydymo, paims tik tiek, kiek jiems reikia, nes Reiki yra imama, o ne duodama. Taip pat, siųsdami Reiki energiją į karo arba kitokių nelaimių apimtas vietas Žemėje, galime sukurti daugiau teigiamos meilės energijos, kuri galiausiai apims visą planetą.

Yra dar vienas svarbus klausimas: kaip tapti profesionaliu Reiki gydy­toju? Kiekvienoje šalyje atsakymas būtų skirtingas. Amerikoje gydytojai, medicinos seserys ir slaugės, masažistai, fizioterapeutai, chiropraktikai, aku­punktūros specialistai, natūropatai, homeopatai ir Ajurvedos gydytojai -visi turi leidimą liesti kūną ir gali laisvai derinti Reiki su savo gydymu. Daug psichologų taip pat įveda Reiki energiją savo praktikoje, nes Antroji pakopa duoda galingą emocinio gydymo techniką. Tie, kurie jaučia stiprų potraukį šiai sričiai, gali oficialiai tapti dvasininkais. Jie turi leidimą atlikti dvasinį gydymą bei rinkti aukas. Negali būti nustatoma konkreti suma, bet galite siūlyti paaukoti. Vakarų Vokietijoje, deja, tokia galimybė neeg­zistuoja. Arba turite įsigyti praktikuojančio gydytojo licenziją, arba galite reklamuoti Reiki kaip relaksacinę techniką, bet negalite naudoti žodžio gydymas. Jūsų pareiga pasidomėti įstatymais tos vietos, kurioje gyvenate.
Jei kalbėsime apie atsilyginimą už Reiki terapiją, tai jis turėtų būti panašus į mokestį už masažo valandą toje vietovėje, kur gydote. Vienas labai svarbus patarimas: niekada nesiimkite diagnozuoti, jei nesate daktaras (-ė). Jei stipriai jaučiate, kad kažkas yra netvarkoj, galite pasiūlyti žmogui kreiptis į kvalifikuotą gydytoją ir gauti diagnozę. Taip pat niekada neskir­kite vaistų arba nepatarinėkite žmonėms jų atsisakyti. Jei norite, galite pa­siūlyti kitokias galimybes.

Nors pagrindinis Reiki reikalavimas yra tas, kad žmogus turi paprašyti gydymo, jūs taip pat neturite jaustis įsipareigoję gydyti, jei to nenorite. Labai svarbu suvokti, jog žmonės kartais gauna iš savo ligos netiesioginę naudą. Nors žodžiais jie gali prašyti gydyti, iš tiesų gali nenorėti pagyti. Pavyzdžiui, sutuoktinis arba vaikas, kuriam pastoviai trūksta dėmesio iš partnerio arba tėvų, gali suvokti, jog sunku atsisakyti to didžiulio dėmesio, kurį gauni, kai susergi. Jei gydote ir po kurio laiko intuicija jums pasako, jog žmogus tapo per daug nuo jūsų priklausomas ir kad jam vertėtų imtis atsakomybės už savo išgijimą, reikėtų imtis veiksmų ir jį nuo to atpalai­duoti. Vienas iš paprastų būdų atrišti pacientus nuo priklausomybės - tai pasakyti, jog jūsų intuicija sako, kad jie jau yra visiškai pasiruošę išgydyti save, ir šiuo metu jūs jau nieko daugiau jiems padėti nebegalite. Galite jiems pasiūlyti dalyvauti Reiki seminare ir išmokti gydytis patiems arba pamokyti juos kūrybinės vizualizacijos bei afirmacijos. Tikrai labai svarbu pajausti, kai ateina laikas klientą paleisti. Nes dar svarbesnis už gydymą yra dalykas, kai žmogus įgyja atsakomybės jausmą ir sąmoningumą.

Kaip jau matėme, apsikeitimas energija yra labai svarbi gydymo pro­ceso dalis. Jis išlaisvina žmogų nuo priklausomybės naštos ir padeda jam įnešti savąjį indėlį į galutinį rezultatą. Pasikeitimas turėtų proporcingai atitikti žmogaus pajamas, ir tai nebūtinai turi būti pinigai. Didžiausias turtas yra galimybė duoti ir gauti Reiki. Kad galėtume gyventi darniame ir harmoningame pasaulyje, turime gerai jaustis duodami ir gaudami. Štai kas yra pasikeitimas energija.

 

paimta iš - "REIKI Galių suteikimas", Laxmi Paula Horan