Antakarana

By | 2020 8 gruodžio

Antakarana, išvertus iš sanskrito, reikšmė- „Sąmonės tiltas“ („Moct coзнания“). Tarp Šambalos ir Didžiųjų Mokytojų Machatnų su šiuo simboliu Antakarana yra ryšys. O kai kurie Dvasiniai Mokytojai šį simbolį skaito kaip dalimi dvasinės anatomijos. Šis simbolis yra ryšys tarp fizinių smegenų ir Aukščiausiojo Ego. Tai tas ryšys, kuris turi vystytis ir gydytis, kad mes augtume dvasiškai. Simbolis Antakarana išreiškia šį ryšį ir aktyvina net tada, kai mes esame šalia jo. Linijos, kurios pavaizduotos popieriuje, daro psichinį poveikį į aplinką, supančios patį piešinį veikia žmogaus aurą ir jo centrus (čakras) skirtingais keliais, priklausant nuo sukurto ornamento. Tai patvirtina jantrų meditacijos senovinė praktika, kurioje naudojami vizualiniai vaizdiniai dėl sąmonės apvalymo ir vystymo.

Antakarana- senovinis gydymo ir meditacijos simbolis, naudojamas Tibete ir Kinijoje tūkstantmečiais. Tai labai stipriai veikiantis simbolis ir, būnant jam šalia, jis sukuria teigiamą efektą į čakras ir aurą. Gydymo metu jis fiksuoja ir gilina poveikį visoms įtrauktoms gydomosioms energijoms. Meditacijos metu, kai simbolis yra ant jūsų ar šalia jūsų, automatiškai sukuria tai, ką Taosistai vadina Didžiąja mikrokosmine orbita. Psichinės energijos, kurios visada išeina į Karūnos čakrą, įeina į pėdas ir kyla į viršų kūnu link galvos momenio, o po to vėl į kojų pėdas, tokiu būdu įžemindama žmogų ir sukurdama pastovų energijų srautą į čakras.

Antakarana taipgi neutralizuoja (išvalo) negatyvią energiją, kuri susikaupia juvelyriniuose dirbiniuose, kristaluose.
Norint išvalyti daiktą, paprasčiausiai padėkime tarp dviejų Antakaranos simbolių. Teigiamas šio simbolio panaudojimas pasitvirtina visada ir visada gerais rezultatais, atsiliepia tie, kurie naudoja šį simbolį gydymui, o taip pat pasitvirtina daugelio aiškiaregių, kurie mato ir jaučia teigiamus pasikeitimus čakrose.

Šis simbolis daugiamatis (многомерный). Iš vienos pusės atrodo dvimatis, taip kaip yra sukurtas iš trijų septynetų plokščiame paviršiuje. Trys septynetai vaizduoja (išreiškia) septynias čakras, septynias spalvas, septynias natas. Šie trys septynetai paminėti Apokalipsės knygoje kaip septynios žvakės, septynios triūbos, septyni antspaudai.
Dar iš kitos pusės šis simbolis vaizduojamas (matomas) trimačiu kubu. Jo energija juda į viršų nuo dvimatės į trimatę erdvę, o po to pratęsia judėti į viršų kiaurai per nematomus išmatavimus iki Aukščiausiojo išmatavimo. Tai Auščiausiojo Ego. Istoriškai šio simbolio panaudojimas gali būti atsektas nuo kai kurių Reiki- Meistrų iki senovės Tibeto meditacijų technikų ir tie, kurie žinojo šį simbolį, stengėsi išsaugoti paslaptyje, todėl, kad jis jų darbuose suteiktų daugiau misticizmo ir tai juos išaukštindavo. Dėl šios priežasties jis mažai ir težinomas.
Tibeto meditacija, kurioje naudojamas Antakarana simbolis, vyksta kambaryje, apšviestame žvakių. Kambario viduryje randasi padarytas iš žemės indas, ovalios formos, kuris simbolizuodavo Kosminį Visatos kiaušinį. Šis indas būdavo užpildytas vandeniu. O jo viduryje stovėjo kėdė. Ant kėdės sėdimo paviršiaus buvo sidabru išdėliotas simbolis Antakarana. Viena patalpos siena buvo padengta variu ir nupoliruota iki veidrodžių švytėjimo, o priešais sieną kabojo gobelenas su pavaizduotu Reiki simboliu. Tibeto lama-meditatorius sėdėdavo ant kėdės ir nejudamu įstabiu žvilgsniu žiūrėdavo į Reiki simbolių atspindį variniame veidrodyje. Tokia jantra meditacijos metu sukurdavo aštrų mediatoriaus poveikį medituojančiojo smegenyse (prote), sujungdavo sąmonę su transcendencinėmis Reiki simbolio energijomis. O tuo metu Antakarana simbolis ant kėdės fokusuodavo išdirbtas energijas nukreipdavo jų tekėjimą (sroves) per visas čakras ir sujungdavo su Žeme.
Aišku tai, kad šis simbolis neatsirado iš Tibeto gyventojų. Nėra rašytinių šaltinių apie jo gimimą (atsiradimą), bet vienas aiškiaregis MišeI Griffit prisijungė prie šio simbolio ir perskaitė jo dvasinę istoriją (kilmę). Pagal ją, pirmąkart šis simbolis Antakarana buvo duotas Žemės gyventojams aukštos civilizacijos Lemūrijos klestėjimo metu. Maždaug prieš šimtą tūkstančių metų. Tai buvo kaip tik tas laikas, kai Reiki buvo atneštas į Žemės planetą „Šventosios Dvasios“ dėka (galima ir kitaip tai įvardinti „Sąmonės“).
Antakarana buvo sukurta Pakylėtų Meistrų Taryboje, kurie stebėjo Galaktikos evoliuciją. Jie matė, kad žmonės Žemėje buvo labai susirūpinę ir jiems buvo reikalinga pagalba, sukuriant ryšį su Auščiausiojo Ego. Jie sukūrė šį simbolį ir aprūpino savo Aukščiausiosios sąmonės jėgomis. Dabar pas bet ką, kuris naudoja šį simbolį, sustiprėja ryšys tarp smegenų ir Aukščiausiojo Ego. Šis Aukščiausiasis Ego sukuria ir vadovauja visai šiai naudai, kurį atneša simbolis ir todėl jis negali būti panaudotas kankinimui, blogiui. Šis šventas simbolis saugojamas paslaptyje tūkstantmečiais ir žinomas tik nedaugeliui (tai žinoti buvo galima pašvęstiesiems), o dabar atėjo laikas, kad šis senovinis gydymo simbolis taptų prieinamas daugeliui (ne plačioms masėms, bet daugeliui).
Kaip naudoti Antakaraną? Antakarana- ypatingas simbolis, turintis savo sąmonę. Jis dirba tiesiai su jūsų aura ir čakromis ir jo gydomasis efektas keičiasi pagal jo panaudojimo būtinumą. To rezultate, vadovaujant Aukštesniajam Ego, jis visada duos naudingą efektą jums ir jo bus neįmanoma panaudoti kenksmingai (pakenkiant sau). Simbolis gali būti patalpintas po masažiniu stalu arba kėde, jį galima pakabinti ant sienos, kur dirbate, medituojate, naudoti ant savęs medituojant arba dėti ligoniu ant kūno vietų, taip pat sau, pravedant Reiki gydomąjį seansą, kuris reikalingas išgijimui.

Antakarana Simbolio panaudojimas meditacijai
Jūs galite medituoti į Antakaraną, paprasčiausiai į jį žiūrint, atmetant visas ateinančias (atklystančias) mintis į jūsų protą. Praktikuojant simbolis ima judėti, keistis ir pilnai išnykti prieš jūsų akis, susitraukiant ir išsiplėčiant. Tai rodo, kad jūs pasiekėte aukšto laipsnio meditacijoje ir gausite nuo to didelę naudą. Todėl nesijaudinkite, bet tęskite žiūrėti į simbolį plačiai išplėstomis akimis ir jūs prieš save pamatysite vaizdus, kurie bus malonūs ir atpalaiduojantys. Labai gerai medituoti su šiuo simboliu stresinėse situacijose, bet geriausia tai atliki reguliariai, skiriant tam kiekvieną dieną po 10-30min., esant ramybės būsenoje. Ta vertybė, kurią jūs gausite, vystysis toliau su mentaliniu aiškumu, bus pilnas jausmą ramybės ir apsaugos jus visą dieną.
Egzistuoja keletas šio simbolio variantų: didelio diametro moteriškas simbolis- jis gydo daugiau, švelniau, o mažesnio diametro vyriškas simbolis yra daugiau nukreipiantis, sufokusuojantis ir daugiau prasiskverbiantis. Vadovaukitės savo intuicija, kurį simbolį šiuo metu jums derėtų panaudoti. Naudojami yra abu, tiek moterims, tiek vyrams.

Daugiamatis Simbolis
Kosminis kryžius- septynių susikertančių simbolių, kurie išreiškia septynias čakras. Šis Antakarana simbolis valys jūsų energetiką ir gali būti panaudotas širdies čakros atidarymui. Kvadratinis daugiamatis (daugiasluoksnis) simbolis sudarytas iš šešiolikos simbolių. Jis ardys užsistovėjusią ir užsiblokavusią energiją, privers užstrigusią energiją judėti. Be to, šis simbolis gali išsklaidyti jūsų energiją, todėl po jo rekomenduojama panaudoti vyriškąjį simbolį dėl jūsų energetikos sucentravimo ir įžeminimo. Jei jūs norite eksperimentuoti su šiais simboliais, jauskitės atsipalaidavę ir laisvai. Nuimkite nuo jų kopijas (atsišvieskite), o kad ilgiau tarnautų, priklijuokite juos ant kartonų, padenkite plėvele arba įdėkite tarp dviejų permatomo plastiko lapų.
Visata užpildyta stebuklų ir kai mes pasitikime šia šviesa bei drąsiai tyrinėjame mūsų būtį, prigimtį, tai visos neįkainuojamos vertybės mums atsivers.
Antakarana- tai simbolis, kuris su kaupu duoda visiems. Gaukite kuo didžiausią iš jo naudą, panaudojant jį savo kelionėje į šviesą.
Kai kurie budistai iš Tibeto pasakoja, kad jie niekada nematė šio simbolio, net budistų vienuolis, kuris buvo dailininku Tibeto holografijoje ir simbolizme. Ši istorija gali būti labai tiksli net daugiau mistiška arba legenda. Bet tai spręsti jums. Deja, visi rezultatai ir šio simbolio Antakarana nauda, panaudojimas meditacijoje ir gydyme, yra daugumos Pakilusių Reiki meistrų, profesionalių aiškiaregių ir gydančiųjų patvirtinti, todėl galutiniame rezultate jo efektyvumas yra perduotas naudotis mums.
Šis simbolis nereikalauja specialios iniciacijos ar nustatymo. Jis paprasčiausiai naudojamas „atspausdintas-atšviestas“, bet kai kurie žmonės skaito, kad jį reikia nupiešti savo ranka. Iš tikrųjų jokio skirtumo nėra. Užtenka, kad simbolis yra šalia, jis greitai padidina gydomąją galią bet kuriame gydomajame procese. Jis naudojamas ne vien meditacijai, bet ir sveikatingumo pratimams atlikti, padidinant sėkmę bei kontaktą su Aukščiausiomis jėgomis. Tai ne slaptas simbolis, nors seniau ir buvo laikytas paslaptyje. Jūs galite jį pakabinti ant sienos savo kabinete, kambaryje, kur medituojate ar vedate gydomuosius seansus ir pan. Gydymo metu gydančiajam simbolis Antakarana gali būti ir nematomas. Maži paveikslėliai gali būti įlaminuoti ir įdėti į jūsų batelius, juos galima nešioti piniginėse, rankinėse, kosmetinėje, palto kišenėse ir t.t.

Paveikslėlį galite naudoti pavaizduotą ant popieriaus įvairių spalvų, pernešti ant natūralių medžiagų: lino, šilko, medžio ir nupiešti ant plokščių akmenukų, kaip kad daugelis piešia žinomus, inicijuotus Reiki simbolius. Juodi arba tamsiai violetiniai Antakarana paveikslėliai veikia stipriausiai, geriausiai kitų spalvų, todėl, kad simbolio galia pagrįsta, sukoncentruota ir jo kontraste. Padėkite paveikslėlį veidu į pacientą, organą ir apdirbkite šią gydomąją vietą. Po to, abiejų rankų delnus uždėkite virš tos vietos, paveikslėlio ir siųskite Reiki (jei jūs esate inicijuotas). Tai sutrumpina laiką, kuris reikalingas išgyjimui ir leidžia kuo daugiau pakoreguoti kuo gilesnius procesus. Nuo šio simbolio panaudojimo jūs patirsite didelį malonumą. Leiskite jiems jus užpildyti džiaugsmu ir ramybe.
Antakarana yra tiltas tarp individualybės ir dvasios, o taipogi tarp dvasios ir visą apimančios Visatos monados. Dar viena šio simbolio reikšmė paimta iš Sanskrito, reiškia: anta-“ribose“ ir karana- „organas priėmėjas“. Kad suprasti Antakarana prigimtį, mes turime suprasti tiesiogine prasme dvasinę žmonių paskirtį. Kiekvienas žmogus yra ir susideda iš Monados Aukščiausiojo pasireiškimo, dvasios žinojimo ir yra individualus bei nepriklausomas, pats pagal save.

Aukščiausias žinojimas duoda mums supratimą, kad kiekvienas iš mūsų egzistuojame kaip žmogus, kaip asmenybė ir tuo pačiu metu esame Dievo pasireiškimas. Tokiu būdu Antakarana yra instrumentas, vedantis į tikrąją mūsų dvasios būseną. Mentalinis ir protinis darbas yra svarbus darbe su Antakarana. Antakarana mus grąžina ne vien tik prie dieviškumo ištakų, bet suteikia daug galimybių jums ją panaudojant. Meistrai, žinantys, kaip naudoti Antakaraną, įstengia dirbti su tūkstančiais žmonių vienu metu. Dieviškoji Antakarana yra kaip manifestacija, Lotosų- Tėvas, Motina ir Sūnus, Trejybė mūsų Kūrėjo pasaulių. Antakarana laikoma kaip gyvenimo matrica visų gyvybės formų mūsų Visatoje ir vieninteliu principu susidarymo. Sakoma, kad be Lemūrijos civilizacijos šiuo simboliu naudojosi ir Atlantidos gyventojai bei naudojo ir naudoja mūsų penktosios rasės sakralinėms reikšmėms, o taip pat Antakarana laikomas Reiki Agregoro yra aktyviai panaudojimas gydyme. Šis simbolis dažnai sutinkamas įvairiose tautybėse ir įvairiais laikmečiais. Antakarana simbolis buvo išsiuvinėjamas rūbuose, rankšluosčiuose, piešiamas, raižomas ant langų- langinių ir panašia kaip apsauga nuo blogio. Jis simbolizavo per dangų bėgančią Saulę ir buvo pagrindinis iš apsauginių ženklų tarp žmonių.
Iki 2004 metų Žemėje veikė tik trys senojo Antakarana spinduliai, bet žmonijos evoliucijos etape buvo leista naudotis visais 21 spinduliu šios Dieviškosios Visatos energijos bei sujungti su Žemės Kristalu konkrečioje vietoje su „Visatos Antakarana“. Taip mes per savo širdis pritraukiame naujus Antakarana simbolius iš Visatos Centro ir Visatos (Lagoso) Lotoso. Aišku, senasis Antakarana simbolis nenustojo veikti. Abu simboliai tarpusavyje nekonfliktuoja, nes yra tuo pačiu vienas ir tas pats. Be to, jei jūs norite dirbti su visais 21 Antakaranos spinduliais ir kuo daugiau išsiskleidusia Antakaranos Monada, teks naudoti naują simbolį, tai „Visatos Antakarana“.
Galite dirbti ir su abiejais simboliais skirtumo pajautimui. Abu veiks teigiamai ir stipriai.
Visatos Antakarana Mandala atspindi Pasaulio sukūrimo reikšmę. Kaip kad trys septynetai simbolizuoja Dieviškąjį principą pasaulių sukūrime- tai Tėvas, Motina ir Sūnus. Kuriantis pasauliams trys septynetai susijungia į vieną kūrimosi spiralę ir išsiplečia, išreikšdami pasireiškimą (gimimą) – Energijos Materijos ir Informacijos.
Tai dalis istorijos ir informacijos, gautos iš įvairių Mokytojų ir Visatos Informacinio lauko.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments