1 skyrius Pojūtis “Aš esu”

By | 2020 16 spalio

Klausėjas: Kasdienybės patirtis rodo, kad prabudus atsiranda ir pasaulis. Iš kur jis atsiranda?

Maharadž: Prieš kažkam atsirandant, turi būti kažkas, kuriam atsiranda pasaulis. Visi pasirodymai ir apsireiškimai tik nurodo esant kažką, kas turi nekintamumo foną.

K: Prieš nubundant aš buvau nesąmoningas.

A: Kuria prasme? Nepameni, ar nepatyri? Ar tu nepatyri net ir būdamas nesąmoningas? Ar gali egzistuoti nežinodamas? Atminties netekimas: Ar tai neegzistavimo įrodymas? Ir ar gali pagrįstai kalbėti apie savo neegzistavimą kaip apie patirtį? Tu net negali pasakyti, kad tavo protas neegzistuoja. Ar tu nepabudai, kai tave pašaukė? O pabudęs, ar pirmas potyris nebuvo “Aš esu” jausmas? Tam tikra sąmonė turi egzistuoti net ir miegant. Nubudus prasideda patyrimas: “Aš esu – kūnas – pasaulyje”. Ar gali būti “Aš esu” pojūtis nebūnant kažkuo?

K: Aš visada esu kažkas su atmintimi ir įpročiais. Aš nepažystu jokio kito “Aš esu”.

A: Galbūt kažkas trukdo tau pažinti? Kai tu nežinai kažko ką žino kiti, ką tu darai?

K: Aš ieškau jų žinojimo šaltinio ir seku jų nurodymais.

A: Ar tau nėra svarbu išsiaiškinti ar esi vien tik kūnas ar dar kažkas? O, gal esi niekas? Ar nematai, kad visos tavo problemos ir tavo kūno problemos – maistas, drabužiai, šeima, draugai, vardas, šlovė, saugumas, išlikimas – visa tai netenka prasmės tą akimirką, kai suvoki, jog gali būti kažkas ne vien tik kūnas.

K: Kokia nauda iš žinojimo, kad esu ne kūnas?

A: Net sakyti, kad esi ne kūnas yra ne visai tiesa. Tam tikra prasme tu esi visi kūnai, širdys ir protai ir dar daugiau. Nerk giliai į patyrimą “Aš esu” ir tu atrasi. Ką tu darai kai nori prisiminti kažkokį užmirštą dalyką? Tu nuolat galvoji apie tai, kol prisimeni. Būties jausmas – patyrimas “Aš esu” kyla pirmiausiai. Kai protas pasilieka “Aš esu” nejudėdamas, tu įeini į būseną, kurios neįmanoma nusakyti žodžiais, ją reikia patirti. Tau tik reikia bandyti ir bandyti iš naujo. Galiausiai pojūtis “Aš esu” yra visada su tavimi, tik tu jį apstatei įvairiais dalykais – kūnu, jausmais, mintimis, idėjomis ir t.t. Visos šios savęs tapatybės yra klaidingos. Dėl jų tu manai esąs tas, kas neesi.

K: Tuomet, kas aš esu?

A: Pakanka žinoti, kas tu neesi. Tau nereikia žinoti, kas tu esi. Kadangi žinios reiškia aprašymą to, kas jau žinoma suvokiamai ar abstrakčiai, negali būti tokio dalyko kaip savęs pažinimas, to kas tu esi neįmanoma nupasakoti, išskyrus visišką neigimą. Viskas ką tu gali pasakyti yra: “Aš neesu tai, Aš neesu tas”. Tu negali prasmingai pasakyti: “Štai kas aš esu”. Tai neturi jokios prasmės. Viskas į ką tu gali įvardinti “tuo” ar “anuo” negali būti sąvastis. Žinoma, tu negali būti “kažkas” kita. Tu esi tai kas negali būti suvokiama ar įsivaizduojama. Tu stebi širdies jausmus, mintis prote, kūno veiksmus; pats suvokimo faktas parodo, kad tu esi ne tai, ką suvoki. Ar gali būti suvokimas, patirtis, be tavęs? Patirtis turi kažkam “priklausyti”. Kažkas turi ateiti ir pasakyti, kad tai jo patyrimas. Be patyrėjo patyrimas yra nerealus. Tai yra patyrėjas, kuris perkelia tikrovę į patirtį. Patirtis, kurios negali turėti, kokia tau nauda Iš jos?

K: Patyrimo pojūtis, “Aš esu” pojūtis, ar tai ne taip pat patirtys?

A: Akivaizdu, viskas kas patiriama yra patirtis. Ir su kiekviena patirtimi yra tas, kuris patiria. Atmintis sukuria tęstinumo iliuziją. Tikrovėje kiekviena patirtis turi savo patyrėją, o tapatumo jausmas atsiranda dėl bendro faktoriaus, kuris yra visų patyrusių ir patiriančių santykių pagrindas. Tapatybė ir tęstinumas nėra tas pats. Taip kaip kiekviena gelė turi savo spalvą, tačiau visas spalvas apšviečia ta pati šviesa, taip ir patiriantieji pasireiškia nedalomi ir neatskiriami sąmoningume, kiekvienas atskiras atmintyje, bet identiškas esme. Ši esmė yra šaknys, pagrindas, pamatas esantis anapus laiko, beribė visų patirčių visuma.

K: Kaip man tai pasiekti?

A: Tau nereikia nieko siekti, nes tu esi tai. Tai ateis pas tave, jei suteiksi šansą. Paleisk prisirišimą prie netikro ir tikrovė greitai ir sklandžiai pati pasireikš. Nustok įsivaizduoti esant kažkuom ar darant kažką ir suvokimas, kad tu esi šaltinis ir šerdis visko išauš tau. Su tuo ateis ir didžiulė meilė, kuri nėra pasirinkimas ar polinkis, nei prisirišimas, o jėga, dėl kurios viskas yra verta meilės.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments