Visi įrašai

Jūs esate lyg žmogus su narkoze

K: Mano sadhana yra labai sunki. A: Jūsų sadhana turi būti. Tai vyksta. Tiesiog būkite dėmesingas. Kur problema atsiminti, kad jūs esate? Jūs esate visą laiką. Kodėl jūs kalbate apie...

Pabaiga yra pradžioje

K: Ar jūs sakote, kad nėra ribos tarp gerų ir blogų dalykų? A: Nėra skirtumo, kadangi nėra nei gerų nei blogų dalykų. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje yra tik būtina ir nebūtina....

Aš esu

K: Jei jūs esate anapus žodžių, tai apie ką mes galime kalbėti? Viskas ką jūs sakote turi metafizinę prasmę; nėra jokio vidinio prieštaravimo. Tačiau, jūsų žodžiai nėra maistas man. Tai...

Tikroji savastis

K: Nėra lengva pasiekti vidinį mokytoją. A: Kadangi jis yra tavyje ir su tavimi, sunkumas yra netikras. Pažvelk į vidų ir jį ten rasi. K: Kai aš žvelgiu į vidų,...

Tikrasis satsangas

K: Kai aš esu čia, šalia jūsų ir kalbuosi su jumis, patiriu ramybę. Ar tai nėra ženklas, rodantis dvasinės praktikos progresą? A: Apie ką tu kalbi? Tu kalbi iš vaikų...

Nirupana 78

Dievas yra tyras sąmoningumas, esantis kūne. Kai kūnas miršta, prana iškeliauja. Tačiau Atmanas niekur nejuda. Ar erdvė iš šio kambario persikelia į kitą kambarį? Ne, kadangi viskas yra jame. Kai...