Liepos 29 d., 1980

By | 2020 23 liepos

Klausimas: Kodėl atsirado ši sąmonė? Maharadž: Tu esi ir klausimas ir atsakymas. Visi tavo klausimai kyla iš susitapatinimo su kūnu. Kaip gali būti atsakyti klausimai susiję su tuo kas yra anapus kūno ir sąmonės? Pasaulyje pilną jogų, kurie metų metus sėdi meditacijoje ieškodami atsakymų ir vistiek jų neranda. O tu vistiek skundiesi. K: Tai didi misterija. A: Tai… Read More »

8 skyrius Savastis yra anapus proto

By | 2020 23 liepos

K: Būdamas vaikas aš dažnai patirdavau absoliučios laimės būsenas artimas ekstazei: tačiau vėliau jos liovėsi, o nuo tos akimirkos kai atvykau į Indiją jos vėl pradėjo kartotis, sutikus jus. Tačiau šios būsenos, nors ir yra nuostabios, bet jos baigiasi. Jos prasideda ir baigiasi ir neaišku kada vėl pasikartos. A: Kaip gali būti prote kažkas stabilaus, kai pats protas… Read More »

28 skyrius Visos kančios kyla iš troškimų.

By | 2020 23 liepos

Klausimas: Aš atvykau iš tolimos šalies. Aš esu patyręs tam tikrų vidinių patirčių ir norėčiau juos palyginti su jumis. Maharadž: Visomis reikšmėmis – ar tu pažysti save? K: Aš žinau, kad esu ne kūnas. Taip pat esu ne protas. A: Kodėl taip sakai? K: Aš nejaučiu, kad būčiau kūne. Atrodo, lyg būčiau visose vietose, visur. O protą aš… Read More »

Nirupana 50

By | 2020 23 liepos

Jūs turite problemų, kadangi tapatinate save su kūnu. Visos pasaulyje esančios gyvybės rūšys yra kūniškos prigimties, o ne Savasties. Jei nebūtų kūno, kaip tuomet jūs atrodytumėte? Norite įžengti į dangų laikydami save kūnu. Tai yra neįmanoma. Sąmonė viską liudija. Kas liudija sąmonę? Ar ne tiesa, kad jūs esate sąmonės stebėtojas? Ar protas ar prana turi kokią nors formą?… Read More »

12 skyrius Asmenybė nėra realybė

By | 2020 23 liepos

K: Maloniai prašau, papasakokite kaip jūs realizavote save? A: Aš sutikau savo Guru būdamas 34 metų, o 37 metų jau patyriau realizaciją. K: Kas nutiko? Kas pasikeitė? A: Malonumas ir skausmas nebeteko reikšmės man. Aš tapau laisvu nuo troškimų ir baimių. Aš radau save pilną, kuriam nieko nereikia. Aš pamačiau, kad tyro būdrumo vandenyne, universalios sąmonės paviršiuje kyla… Read More »

Reiki ir pinigai

By | 2020 12 liepos

Dar vienas labai svarbus klausimas prieš tampant Reiki praktiku yra: Ką aš darysiu su šia dovana, kurią gavau? Atiduok. “Neprašyk pinigų už gydymą, bet atiduok už dyką visiems kas prašo. Ar gi saulė prašo pinigų iš jūsų už tai, kad jūs mėgaujaties jos spinduliais?” Pasitikėdamas pasauliu, kad šis jį aprūpins viskuo, kol jo intencija bus tyra. Ar gi… Read More »

Reiki mokytojo pasirinkimas

By | 2020 12 liepos

Reiki meistro/mokytojo pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių dalykų prieš pradedant Reiki praktiką. Yra labai daug Reiki meistrų/mokytojų, kurie moko Reiki, ir pasirinkimas pas kurį meistrą nori mokytis gali būti sudėtingas. Šiame straispnyje noriu aprašyti kai kuriuos aspektus pasirenkant Reiki meistrą/mokytoją. Išmintinga yra susirasti mokytoją, kuris dar yra ir aktyvus gydytojas. Tai būtų toks žmogus, kuris reguliariai susiduria su… Read More »

Kaip atliekamas seansas

By | 2020 12 liepos

Reiki seansas išoriškai panašus į masažą, tačiau yra du esminiai skirtumai: klientas guli ant gulto apsirengęs ir užsiklojęs, o gydytojo plaštakos ant kliento kūno dažniausiai guli ramiai padėtos – jų poziciją gydytojas pakeičia tik pajutęs jose energetinius pokyčius. Reiki gydymas išoriškai taip pat atrodo labai panašus į “gydymą tikėjimu”, t.y. gydymą, uždedant plaštakas ant paciento kūno. Tačiau Reiki… Read More »

Ar Reiki simboliai slapti?

By | 2020 5 liepos

Simboliai nėra slapti… jie tiesiog laikomi pašvęstais. Jie suteikiami iniciacijos metu. Bet žmonėms, kurie sąmoningai neužsiima savo dvasiniu tobulėjimu Reiki sistemoje, kitaip tariant, kurie nėra inicijuoti, simboliai nesuteikiami. Sistema, kurią mes žinome REIKI vardu, šiandien yra daug daugiau, negu gydymo metodas, tai – dvasinis kelias, kuris gali atvesti žmogų į viso ko šaltinį – / Dievą / Absoliutą ar tiesiog į savo tikrąją esatį. Simboliai pagreitina šį augimą.

Apsikeitimo energijomis svarba

By | 2020 5 liepos

Po savo patyrimo su elgetomis Kioto priemiestyje daktaras Usui pirmiau­siai suprato, kaip svarbu apsikeisti energijomis mainais už gydančiojo laiką. Kai jam buvo suteikta galia stebuklingai gydyti, kurios jis taip ilgai ieškojo, pirmoji jo mintis buvo keliauti į Elgetų Kvartalą ir krikščioniškai tarnauti vargšams. Jo ketinimas buvo padėti jiems išgyti, kad jie galėtų tapti atsakingais piliečiais, sugebėtų gauti darbo… Read More »