Šeimos kūrimas pagal vedas

By | 2021 24 birželio

Šiandien kalbėsim apie tai, kaip kurti šeimą ir kokie turi būti santykiai tarp vyro ir žmonos. Bet pirmiausia noriu perspėti, kad vedinis šių dalykų supratimas labai skiriasi nuo dabartinio visuomenės požiūrio. Anais senais gerais vediniais laikais žmonės daugiausia dėmesio skyrė asmenybės charakterio bruožams ir stengėsi pasikoreguoti savąsias, norėdami susirasti tinkamą vyrą ar žmoną. Dabartinėje visuomenėje pagrindinis dėmesys skiriamas… Read More »

Ko bongo istorija

By | 2021 23 birželio

Ko Bongas buvo vienas didžiausių Sung dinastijos zeno Meistrų Kinijoje. Kai jis buvo dvidešimties, Mokytojas davė jam Konganą: „Kur buvau prieš gimdamas, kur būsiu numiręs?“ Medituodamas šio kongano prasmę, Ko Bongas pasijuto kaip keliauninkas, pasiklydęs tamsiame miške. „Tada, – rašė jis vėliau, – buvau visiškai priblokštas savo neišmanymo“. Praėjo treji metai. Ko Bongas kovojo su konganu dieną naktį,… Read More »

Būvimas nuolatiniame Reiki sraute

By | 2021 23 balandžio

Klausimas: Ar galima būti pastoviame Reiki sraute? Jei taip, tai kaip? Ar tam reikia pasitelkti Reiki simbolius? Atsakymas: Visų pirma reiktų pasakyti, kad jūs ir Reiki esate viena. Nėra dviejų… Reiki reiškiasi iš mūsų širdies, o mes reiškiamės iš Reiki. Kol cirkuliuoja ki (kvėpavimas), tol mes per fizinį bei subtiliuosius kūnus esame Sraute. Kasdienę Reiki praktiką suskirstyčiau į… Read More »

Karma ir auksinė taisyklė

By | 2021 23 balandžio

Kiekvienas žmogus pagal neklystantį karmos dėsnį gauna viską, kas jam priklauso, viską, kas jam skirta, ir nė daugiau, nė mažiau. Joks geras ar blogas poelgis, nei pats nereikšmingiausias, nei pats slapčiausias ne­išvengia tiksliai subalansuotų karmos svarstyklių. Foundation of Buddhism (Budizmo fondas), Helena Roerich Norint išvengti nepageidautino, galima naudotis karmos dėsniu, tai­kant negatyviąją auksinę taisyklę: „Nedaryk kitiems to, ko… Read More »

Sapnuojanti tapatybė

By | 2021 22 balandžio

Jūsų rankos gali atlikti darbą, o jūsų protas išlikti ramus. Suvokite tai, ir darbas jums nebekels įtampos. Bet tol, kol manote, kad esate kūnas ir darbą atliekate jūs, jūs gyvenimą gyvensite kaip nesibaigiantį triūsą. Tiesą sakant, triūsia protas, o ne kūnas. Net jei jūsų kūnas tyli, ar jūsų protas tyli? Net miegodamas protas yra užsiėmęs savo sapnais. Šri… Read More »

Širdies čakros atvėrimas

By | 2021 8 kovo

Širdies Čakra yra pagrindinė emocijų vieta mūsų energetiniame kūne. Ji randasi stuburo centre ir per šią čakrą mes jaučiame džiaugsmą ir liūdesį. Taigi, norėdami padidinti palaimos ir laimės jausmą, turime atverti ir stiprinti savo širdies čakrą. Anahata čakra yra viena iš svarbiausių čakrų, kadangi ji apjungia žemesnias ir aukštesnias čakras. Apatinės čakros labiau mus sieja su materialiu pasauliu,… Read More »

Robotas irgi sapnuoja

By | 2021 7 kovo

K: Jūs minėjote, jog negalite prisiminti patirčių kas nutiko jums būnant kartu su Ramana Maharši. Tačiau mokslas teigia, jog smegenys užfiksuoja kiekvieną patirtį mūsų gyvenime. Ar visa tai yra kažkur smegenų rūsyje? Kaip tai paaiškintumėte? A: Tai, ką noriu pasakyti tiems, kuriems įdomu klausytis to, ką noriu pasakyti, yra tai, kad nėra tokio dalyko kaip patirčių visuma. Atmintis… Read More »

Dvasinis tobulėjimas per karmas

By | 2021 23 vasario

Norėdami pasiekti sėkmės dvasiniame tobulėjime per karmas turime pasitelkti karmą jogą. Karma jogos tikslas yra sąmoninga evoliucija per karmas.

Svarbiausia dvasinė praktika – nereaguoti

By | 2021 22 vasario

Nors obelis ir negali kalbėti, ant jos auga nuostabūs obuoliai. O dabar pamėginkite įsivaizduoti, kad tas pats obuolių medis gali mąstyti, taip kaip mąstome mes. Jis apsidairytų aplinkui ir pasakytų, „Aš nenoriu būti šalia to medžio, jis yra kitos spalvos ir man tai nepatinka. Man nepatinka gėlės esančios aplinkui mane. Man nepatinka mano obuolių spalva. Man nepatinka tas… Read More »

Gydovo funkcija

By | 2021 21 vasario

Medicina nėra įprastinė profesija. Tai ne tik technologija, nes yra įtraukta žmogiška būtis. Jūs ne mašinas taisote, tai nėra klausimas “žinoti kaip”, tai gilus meilės klausimas… Jūs žaidžiate su žmogiškomis būtimis, jų gyvenimais, o tai sudėtingas reiškinys. Kartais tūlas gali padaryti klaidų, ir jos gali būti kažkieno gyvybei fatališkos. Taigi eikite į tai su gilia malda. Eikite į… Read More »