Nirupana 50

By | 2020 23 liepos

Jūs turite problemų, kadangi tapatinate save su kūnu. Visos pasaulyje esančios gyvybės rūšys yra kūniškos prigimties, o ne Savasties. Jei nebūtų kūno, kaip tuomet jūs atrodytumėte? Norite įžengti į dangų laikydami save kūnu. Tai yra neįmanoma.

Sąmonė viską liudija. Kas liudija sąmonę? Ar ne tiesa, kad jūs esate sąmonės stebėtojas? Ar protas ar prana turi kokią nors formą? Ar sąmonė turi kokią nors formą? Kol yra vaško, žvakės knatas dega. Sąmonė yra tol, kol čia yra kūnas.

Ryte atsirandantis budrumas yra tyras “Aš esu” pojūtis. Jis lieka su jumis, kol vėl neužmiegate. Tai yra kosminės prigimties. Tai vadinama Brahmanu arba Dievu. Iš kart po to prasideda minčių procesas; kūno-sąmoningumas perima kontrolę ir visus tolesnius veiksmus. Įsiklausykite ką aš jums sakau.

Kur yra protas, intelektas ir sąmonė? Kada jie yra dabartyje? Ar jie nėra tik tada, kai prana yra čia? Ar jūs galite valgyti, jei nėra pranos? Nepamirškite, jog jūs esate Liudininkas viso šito. Jei kūnas atsiskirs nuo pranos, kokia bus jūsų pozicija? Jei jūs atpažystate prana, kaip jūs galite būti prana? Tad, kol yra kūno ir pranos vienybė, jūs jaučiate “aš esu”. Iš tiesų, kai kalbate, tai kalba prana.

Mirties metu prana sugryžta į kosmosą, kūnas susimaišo su penkiais elementais, tačiau nieko nenutinka žinančiajam. Jis niekada negimė, todėl jis neturi mirties.

Žmogus negali to klausytis ir priimti to, nebent yra to vertas. Likusieji nepriims to. Iš esmės, be vidinės Savasties malonės žmogus šitų dalykų nesiklausys.

Kai jūs prabundate iš ryto, prieš prasidedant minčių procesui, jūs esate tyras Brahmanas. Kuomet protas įsitraukia į procesą, jūs pradedate save tapatinti su vyru arba moterimi. Tai mato save kaip kūną ir elgiasi atitinkamai pagal jo prigimtį. Kitaip jūs negalite daryti nieko. Žinojimas “Aš esu”, kuris prabunda rytais yra beformė sąmonė ir tai yra jūsų tikroji prigimtis. Rūpinkitės savo kūnu, bet nesakykite, kad jūs esate kūnas. Net jūsų atmintis neturi formos. Tad kaip jūsų savaime šviečianti sąmonė gali turėti formą?

Atmintis apie daiktą nėra pats daiktas. Panašiai ir atmintis apie jūsų formą nėra tikroji jūsų prigimtis. Įvairios dievybės yra jūsų pojūčio “Aš esu” papuošalai. Jei vienas apmąsto tą patį, jis tampa viską persmelkiančiu. Medituokite į meditatorių. Tai yra neįmanoma be sąmonės. Tai yra Guru pėdos. Sąmonės liepsna užsidega, nes dega kūno esmė.

Iš pradžių yra maistas, po to gyvos būtybės pradeda egzistuoti. (Iš pradžių yra kūno-forma, o po to atsiranda sąmonė joje.) Bet kokios gyvos būtybės kūne, gyvybinė energija ir sąmonė atsiranda tuo pačiu metu. Jokia veikla neįmanoma be sąmonės.

Sugriebk už savo sąmonės kojos, laikydamas tai Dievu. Kartok jo vardą. Tai yra tavo tikroji prigimtis. Turėk savo nuosavą šventą reginį, o neik į šventyklą. Ar Dievas gali turėti kokią reiškmę be tavo žinojimo “Aš esu”? Kol kas jūs visa tai tik išgirdote. Dabar turite tai pasiekti.

Jei negebate atlikti kažką kitą, tai bent jau pasveikinkite ryte kylantį budrumą. Panašiai ir prieš miegą – pasveikinkite jį ir pasiduokite jam. Turėkite mintyje, kad jūsų sąmonė yra Dievas. Bent jau prisiminkite, ką girdėjote. Praktikuodami tai pasikeis jūsų aplinkybės, jūs išvengsite sunkumų.

Garbindamas Dievas, žmogus tampa Dievu ir yra laisvas nuo kančių. Diena po dienos sunkumai mažėja. Joks džiaugsmas nėra amžinai besitęsiantis, tačiau Savirealizacijos laimė yra nepertraukiama. Sąmoningumas jumyse žino viską. Jūsų intelektas neturi jokios naudos.

Jūsų sąmonė spontaniškai fiksuoja viską ką jūs darote ar matote. Visos smulkiausios detalės yra užfiksuojamos. Kol tai nėra suvokiama, visos jų pasekmės turi būti sutiktos. Praktikuojant tarnystę Dievui yra išvengiama blogų dalykų. Bendraujant su išminčiumi visos kančios baigiasi ir viena dieną jūs suvokiate, kad jūsų prigimtis yra Dieviška. Medituokite vien tik tais į “Aš esu beformis, švytintis, tyras žinojimas”.

Gyvybinė energija veikia per kūną. Sąmonė stebi. Tai yra Bhagavanas, Švytintis. Jis neveikia. Nesutapatinkite to su kūnu. Tai būtų nuodemė. Budrumas spontaniškai kyla ryte. Jūs esate apgailėtini todėl, kad savo būdrumą laikote kaip kūną. Vienkartinis purvas (kūnas) atrodo gražiai dėl to, kad jame šviečia Dievas. Šviesa neturi spalvos. Tai yra jūsų Savasties-meilė. Tai yra Dievo formos.

Dievas padeda tam, kuris sako, jog yra ne kūnas. Jei tavo būvimo patirtis neturi priežasties, ar gali būii priežastis mirčiai? Kūnas ilgai negyvens. Taigi, atsimink tai dabar: mano Guru yra visada su manimi kaip mano sąmonė. Nėra jokios kalbos, jokio judėjimo be jos. Nors tai ir turi tūkstančius vardų, jis yra tikroji mano prigimtis.

Jūsų sąmonė yra atsidavimo šaltinis. Kas ką garbina? Jūs garbinate sąmonę tapatindami save su kūnu. Tai sukelia dualizmą ir iš to atsiranda mirtis. Netardami žodžių pasakykite “Aš esu beformis, be troškimų ir tyras kaip erdvė. Mano pojūtis “Aš esu” yra Dievo prigimtis”. Net ir pats mažiausias Dievo būvimas prilygsta visos visatos dydžiui. Garbinkite savo pojūtį “Aš esu” kaip Guru.

Guru Nisargadatta Maharadž
Nirupana 50
Antradienis, Rugpjūčio 10 d., 1978 metai

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments