Karma ir auksinė taisyklė

By | 2021 23 balandžio

Pozityviai taikomas karmos dėsnis pasireiškia kaip pozityvioji auk­sinė taisyklė: „Daryk kitiems tai, ko norėtum, kad tau darytų. Šia tai­sykle galima pasinaudoti norint gauti tai, ko trokšti. Jei nori klestėti, būk dosnus; jei nori draugystės ir harmonijos, skleisk draugystę ir bro­lybę kitiems.

Kiekvienas žmogus pagal neklystantį karmos dėsnį gauna viską, kas jam priklauso, viską, kas jam skirta, ir nė daugiau, nė mažiau. Joks geras ar blogas poelgis, nei pats nereikšmingiausias, nei pats slapčiausias ne­išvengia tiksliai subalansuotų karmos svarstyklių.

Foundation of Buddhism (Budizmo fondas), Helena Roerich


Norint išvengti nepageidautino, galima naudotis karmos dėsniu, tai­kant negatyviąją auksinę taisyklę: „Nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Jei nori išvengti paskalų ir apgaulės, elkis su kitais garbingai ir teisingai. Jei jau šbaigėte savo neigiamą karmą ir niekam nepadarėte blogo, jums nėra ko bijoti: niekas jūsų negali pažeisti. Kar­mos dėsnis nesulaužomas. Posakis „Mano teisybė – mano skydas yra prasmingas ir jo besilaikantis žmogus nepažeidžiamas. Šalia jo gali bū­ti tūkstančiai ar milijonai puolusių žmonių, tačiau jam nuo galvos nė
plaukelis nenukris!


Kuo daugiau jis duoda, tuo daugiau turi.

Tao Te Ching, Lao Tzu


Taikoma teigiama ar neigiama prasme, auksinė taisyklė skatins drau­gystę ir jūsų gyvenimo harmoniją bei apgins jus nuo gyvenimo negandų. Auksinė taisyklė, taikoma didžiumos žmonių ir tautų atneš pasauliui taiką!
Karmos dėsniu paremti ir Viešpaties Kristaus žodžiai „Mylėkite savo priešus. Neapykanta atsigręžiant į neapykantą, pykčiu į pyktį, pagiežaį pagiežą, įžeidimu į įžeidimą viskas tik blogės ir tam nebus galo. Ką duodi, tą ir gauni! Į neapykantą atsigręžiant neapykanta kyla chaosas, tačiau atsigręždami į ją meile ir malone būtinai pasieksime harmoniją ir taiką. Labai gaila, tačiau jau beveik 2000 metų Viešpaties Kristaus mo­kymas yra tik žodžiai lūpose, nevirstantys kūnu jo pasekėjų darbuose. Priesaiką „Mylėkite savo priešus skelbė ne tik Kristus, bet ir Viešpats Gautama Buda ir kiti pasaulio religiniai mokytojai. Karmos dėsnis pritaikomas ir individams, ir tautoms, todėl juo gali
naudotis tautų vadovai, spręsdami kai kurias tautines ir tarptautines pro­blemas.

Kol blogis neprinokęs, kvailys jį laiko panašiu į medų. O kai blogis prinoksta, kvailys puola sielvartauti.

Dhamapada (Darnos kelias)

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments