Skip to content

Istorija apie Buda ir Nerada

  • Linas 

Istorija apie Buda ir Nerada

Kartą Buda ir jo vyriausias mokinys Nerada diskutavo, „Mokytojau, kas yra maja apie kurią tu kalbi? Tu sakai, jog viskas yra maja. Ar gali paaiškinti tai paprastai? Kas yra maja? Na gerai, pasivaikščiokime. Aš tau paaiškinsiu. – tarė Buda.“

Jie ilgai ėjo keliuku. O Buda neištarė nei žodžio. Tuomet Nerada prabilo, „Mokytojau, ar tu man paaiškinsi kas yra maja?“ Buda atsakė, „O, taip žinoma. Bet pradžiai ar negalėtum man atnešti atsigerti vandens, aš ištroškau.“ Nerada nusilenkė. Paėjęs keliu toliau jis pamatė namą. Pasibeldė į duris, o jas atidarė moteris. Nerada paklausė, „Ar galėčiau gauti stiklinę vandens? Moteris atsakė, „Taip, užeikite.“ Moteris paragino savo dukrą. „Eik atnešk šiam vyrui atsigerti vandens“ Nerada spoksojo į jos dukrą. Ji buvo geidulingai graži. Jis nebuvo sutikęs tokio grožio per visą gyvenimą. Tuomet senoji moteris tarė, „Ar nenorėtum vesti mano dukros?“ O Nerada atsakė, „Kodėl ne?“

Taigi, jie susituokė. Nerada dirbo laukuose. Jis turėjo du sūnus ir dukrą. Bėgo metai. Vieną dieną juos užklupo uraganas, o žemę užplūdo potvynis. Vanduo pradėjo skverbtis į namus. Nerada sukrovė visus namų daiktus į vieną namo kampą ir su visa šeima užsilipo ant daiktų viršaus. O vanduo nesustodamas tekėjo, giliau ir giliau, aukščiau ir aukščiau. Kol galiausiai jie buvo priversti lipti ant stogo. Ant stogo buvo stulpas drabužiams džiauti, ir jie visi kovojo dėl savo gyvybės įsitvėrę į tą stulpą. Vėjas pūtė 150 mylių per valandą greičiu. Vanduo ir toliau kilo.

Kol galiausiai dukra nebepajėgė išsilaikyti ir nuskendo. Nerada buvo sutrikęs, bet ką jis galėjo padaryti? Tuomet jo pirmasis sūnus nebeišgalėjo išsilaikyti ir taip pat paleido stulpą ir nuskendo. Nerada buvo tikrai nusiminęs. Jis nesuprato kas vyksta. Tada ir kitas sūnus nuskendo. Po jo sekė uošvė, o Nerada tarė, „Na, ji vistiek jau buvo sena.“ Galiausiai nuskendo ir jo žmona. Nerada buvo labai nusiminęs.

Kol galiausiai ir jis pats jau buvo bepaleidžiantis stulpą, kai staiga suprato, jog stovi šalia Budos su stikline vandens. „Kas tau yra? Duok mano vandenį.“, tarė Buda. Nerada atsakė, „Dabar aš žinau, kas yra tavo maja.“

Robert Adams

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *