Gydovo funkcija

By | 2021 21 vasario

Medicina nėra įprastinė profesija. Tai ne tik technologija, nes yra įtraukta žmogiška būtis. Jūs ne mašinas taisote, tai nėra klausimas “žinoti kaip”, tai gilus meilės klausimas…

Jūs žaidžiate su žmogiškomis būtimis, jų gyvenimais, o tai sudėtingas reiškinys. Kartais tūlas gali padaryti klaidų, ir jos gali būti kažkieno gyvybei fatališkos. Taigi eikite į tai su gilia malda. Eikite į tai žmoniškai, kukliai, paprastai.

Žmonės, kurie mokosi medicinos kaip inžinerijos, nėra tinkami būti daktarais ar gydytojais – tai netinkami žmonės. Tie, kurie niekuomet nejaučia ambivalentiškumo, yra netinkami žmonės. Jie darys žmogiškoms būtims operacijas kaip variklių mechanikai tai daro su automobiliais. Jie nejaus paciento dvasinės esaties. Jie negydys paciento, o gydys simptomus. Žinoma, jie gali būti labai pasitikintys, technikai visuomet yra labai pasitikintys. Bet kai esate sąveikoje su žmogiška būtimi, jūs negali būti labai užtikrinti, svyravimai yra natūralu. Tūlas prieš ką nors darydamas pagalvos du, tris kartus, nes sąveikaujama su sudėtingomis gyvybėmis – gyvybėmis, kokių mes negalime padaryti, gyvybėmis, kurios jei išeina, tai išeina amžiams.

Tai individualybė, kuri nepakeičiama, unikali. Panašios niekada nebuvo ir niekada nebus. Jūs žaidžiate su ugnimi – svyravimai yra natūralu. Eikite labai kukliai. Jauskite gilią pagarbą pacientui. Gydydami jį, tiesiog tapkite dieviškos energijos laidininku. Nebūkite daktaras, paprasčiausiai tapkite gydančios dieviškos energijos laidininku, – tiesiog instrumentu. Leiskite dalyvauti ir pacientui – jauskite didžiulę pagarbą pacientui, negydykite jo kaip daikto. Leiskite dalyvauti Dievui, su giliu pamaldumu leiskite Dievui tekėti per jus ir pasiekti pacientą. Pacientas serga, jis negali susisiekti su Dievu. Jis labai nutolęs. Jis pamiršo pačią savęs gydymo kalbą. Jo būsena beviltiška. Jūs negalite jo kaltinti; jis bejėgis.

Kai sveikasis tampa mediumu, tai gali būti milžiniška pagalba. Be to jei sveikas asmuo yra ir žmogus, kuris žino, tai gali būti dar svarbiau, nes dieviška energija gali daryti jums tik užuominas – jas jūs turite dekoduoti. Jei mokate mediciną, galite lengvai dekoduoti. Tuomet jūs nieko nedarote pacientui, Dievas yra tas, kuris daro. Jūs padarote save prieinamą Dievui ir padarote prieinamas žinias. Padeda gydanti Dievo energija sąjungoje su jūsų žiniomis. Be to ji niekuomet nežaloja. Jūs galite sužaloti. Taigi pasitraukite, leiskite būti Dievui. Eikite į mediciną ir toliau medituokite.

Kiekvienas gali tapti hileriu. Gydymas panašus į kvėpavimą, jis natūralus. Kažkas serga; tai reiškia, kad jis prarado sugebėjimą išsigydyti. Jis nebežino apie savo paties gydantį šaltinį. Hileris padeda jam jį susigrąžinti. Tai tas pats šaltinis, iš kurio geria gydantis, bet ligonis pamiršo, kaip suprasti jo kalbą. Hileris sąveikauja su visuma, taigi jis gali tapti mediumu (via media). Hileris liečia sergančio asmens kūną ir tampa grandimi tarp jo ir šaltinio. Pacientas šiuo metu nėra tiesiogiai susijęs su šaltiniu, taigi jis sujungiamas netiesiogiai. Energijai pradėjus tekėti, jis gydomas.

Jeigu hileris iš tikrųjų yra išmintingas žmogus… Visiškai įtikėtiną, kad jūs galite tapti hileriu ir nebūti išmintingas žmogus. Yra daug hilerių, kurie ir toliau tai daro, bet jie nežino, kaip tai atsitinka, jie nepažįsta to mechanizmo. Jei jūs tai suprantate, tuomet galite padėti pacientui ne tik išgyti, bet ir įsisąmoninti šaltinį, iš kurio gydoma. Tuomet žmogus gydomas ne tik nuo esamų ligų, bet ir užkertamas kelias būsimoms ligoms. Tuomet gydymas tobulas. Tuomet tai ne tik gydymas, bet ir profilaktika.

Gydymas tampa beveik malda, Dievo, meilės, visumos pergyvenimu.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments