Liepos 29 d., 1980

Klausimas: Kodėl atsirado ši sąmonė? Maharadž: Tu esi ir klausimas ir atsakymas. Visi tavo klausimai kyla iš susitapatinimo su kūnu. Kaip gali būti atsakyti klausimai susiję su tuo kas yra anapus kūno ir sąmonės? Pasaulyje pilną jogų, kurie metų metus sėdi meditacijoje ieškodami atsakymų ir vistiek jų neranda. O tu vistiek skundiesi. K: Tai didi … Skaityti toliau

8 skyrius Savastis yra anapus proto

K: Būdamas vaikas aš dažnai patirdavau absoliučios laimės būsenas artimas ekstazei: tačiau vėliau jos liovėsi, o nuo tos akimirkos kai atvykau į Indiją jos vėl pradėjo kartotis, sutikus jus. Tačiau šios būsenos, nors ir yra nuostabios, bet jos baigiasi. Jos prasideda ir baigiasi ir neaišku kada vėl pasikartos. A: Kaip gali būti prote kažkas stabilaus, … Skaityti toliau

28 skyrius Visos kančios kyla iš troškimų.

Klausimas: Aš atvykau iš tolimos šalies. Aš esu patyręs tam tikrų vidinių patirčių ir norėčiau juos palyginti su jumis. Maharadž: Visomis reikšmėmis – ar tu pažysti save? K: Aš žinau, kad esu ne kūnas. Taip pat esu ne protas. A: Kodėl taip sakai? K: Aš nejaučiu, kad būčiau kūne. Atrodo, lyg būčiau visose vietose, visur. … Skaityti toliau

Nirupana 50

Jūs turite problemų, kadangi tapatinate save su kūnu. Visos pasaulyje esančios gyvybės rūšys yra kūniškos prigimties, o ne Savasties. Jei nebūtų kūno, kaip tuomet jūs atrodytumėte? Norite įžengti į dangų laikydami save kūnu. Tai yra neįmanoma. Sąmonė viską liudija. Kas liudija sąmonę? Ar ne tiesa, kad jūs esate sąmonės stebėtojas? Ar protas ar prana turi … Skaityti toliau

12 skyrius Asmenybė nėra realybė

K: Maloniai prašau, papasakokite kaip jūs realizavote save? A: Aš sutikau savo Guru būdamas 34 metų, o 37 metų jau patyriau realizaciją. K: Kas nutiko? Kas pasikeitė? A: Malonumas ir skausmas nebeteko reikšmės man. Aš tapau laisvu nuo troškimų ir baimių. Aš radau save pilną, kuriam nieko nereikia. Aš pamačiau, kad tyro būdrumo vandenyne, universalios … Skaityti toliau