3 skyrius Gyvenimas dabartyje

Klausytojas: Kaip matau su mano kūnu ar mano tikrąja prigimtimi nėra nieko blogo. Juos abu sukūriau ne aš ir jiems nereikia jokio patobulinimo. Problema yra su “vidiniu kūnu”, galima vadinti tai protu, sąmoningumu, antahkarana, ar kokiu kitu vardu. Maharadž: Ką laikai problema savo prote? K: Jis neramus, godus malonumams ir bailus nemalonumams. A: Kas blogo … Skaityti toliau

2 skyrius Kūno manija

Klausytojas: Maharadžai, jūs sėdite priešais mane, o aš sėdžiu jums prie kojų. Koks yra pagrindinis skirtumas tarp mudviejų? Maharadž: Nėra jokio skirtumo. K: Tačiau vis tik, juk turėtų būti kažkoks skirtumas, aš atėjau pas jus, o ne jūs atėjote pas mane. A: Todėl, kad tu įsivaizduoji esant skirtumams, tu eini šen ir ten ieškodamas “ypatingų” … Skaityti toliau

Liudijimas yra esmė – žodžiai jūsų toli nenuves

K: Na, jūs sakėte, kad aš esu Aukščiausioji Realybė. Aš tikiu jumis. Ką man reikėtų daryti toliau? A: Aš jau sakiau. Atrask viską kas tu neesi: kūnas, jausmai, mintys, idėjos, laikas, erdvė, būvimas ir ne-būvimas, tas ar anas – viskas į ką tu gali nurodyti nėra tu. Žodinis pareiškimas neduos jokio rezultato – galite kartoti … Skaityti toliau

So ham

Įkvėpimas sukuria garsus ko (Kas) ham (Aš Esu?). Iškvėpimas atsako garsais so (Tai) ham (Aš Esu). Šis klausimas-atsakymas apie jūsų tapatybę vyksta nenutrūkstamai 24 valandas per parą. Ieškotojas tik turi tam skirti dėmesį. Nisargadatta Maharaj

Jūs esate lyg žmogus su narkoze

K: Mano sadhana yra labai sunki. A: Jūsų sadhana turi būti. Tai vyksta. Tiesiog būkite dėmesingas. Kur problema atsiminti, kad jūs esate? Jūs esate visą laiką. Kodėl jūs kalbate apie veiksmą? Ar jūs veikiate nuolatos? Kažkokia nepažini jėga veikia, o jūs tik įsivaizduojate, kad kažką darote. Jūs tik stebite, kas vyksta, be jokios galimybės daryti … Skaityti toliau

Pabaiga yra pradžioje

K: Ar jūs sakote, kad nėra ribos tarp gerų ir blogų dalykų? A: Nėra skirtumo, kadangi nėra nei gerų nei blogų dalykų. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje yra tik būtina ir nebūtina. Tai kas reikalinga yra teisinga, o kas nereikalinga yra klaidinga. K: Kas tai nusprendžia? A: Situacija nusprendžia. Kiekviena situacija yra iššūkis, reikalaujantis tinkamo sprendimo. Kai … Skaityti toliau

Aš esu

K: Jei jūs esate anapus žodžių, tai apie ką mes galime kalbėti? Viskas ką jūs sakote turi metafizinę prasmę; nėra jokio vidinio prieštaravimo. Tačiau, jūsų žodžiai nėra maistas man. Tai visiškai nepatenkina mano dabartinių poreikių. Kai aš prašau duonos, jūs man duodate deimantus. Jie yra nuostabūs, be abejonės, bet aš esu alkanas. A: Nėra taip. … Skaityti toliau

Apie mokinius

K: Kas šie žmonės kambaryje? Ar jie jūsų mokiniai? Nisargadatta: Paklauskite jų. Ne žodiniame lygmenyje žmogus tampa mokiniu, o tylioje savo būties gelmėje. Tu netampi mokiniu tiesiog taip nuspręsdamas; tai daugiau yra likimo dalykas, nei asmeninis pasirinkimas. Nėra svarbu kas yra mokytojas – visi jie linki gero. Svarbiausia mokinys – jo nuoširdumas ir sąžiningumas. Tinkamas … Skaityti toliau

Tikroji savastis

K: Nėra lengva pasiekti vidinį mokytoją. A: Kadangi jis yra tavyje ir su tavimi, sunkumas yra netikras. Pažvelk į vidų ir jį ten rasi. K: Kai aš žvelgiu į vidų, aš ten randu tik pojūčius ir suvokimus, mintis ir jausmus, troškimus ir baimes, prisiminimus ir lūkesčius. Esu paniręs šiame debesyje ir nieko daugiau nematau. A: … Skaityti toliau

Tikrasis satsangas

K: Kai aš esu čia, šalia jūsų ir kalbuosi su jumis, patiriu ramybę. Ar tai nėra ženklas, rodantis dvasinės praktikos progresą? A: Apie ką tu kalbi? Tu kalbi iš vaikų darželio lygmens. Aš nesikreipsiu į tavo mumukša klasės lygiu, o kreipsiuos kaip į sadhaką. Kiek laiko tu jau užsiimi dvasine praktika? K: Nuo vaikystės, kadangi … Skaityti toliau