Category Archives: Išmintis

Mokymo pėdos – Dhammapada

By | 2021 28 birželio

Dhammapada (pažodžiui “Posmai apie Dhammą” arba “Įstatymo pėdos”) – autoritetingiausias ir sakraliausias budizmo kūrinys, dažnai vadinamas ankstyvojo theravados budizmo biblija, tai liudija jo reikšmę ir įtaką visoje Azijos budizmo istorijoje. Nedidelis, užrašytas 423 glaustais aforistiniais posmais budizmui šventa pali kalba, šis kūrinys yra ir senosios indų literatūros šedevras, daugiau nei du tūkstantmečius perduodamas sakytine ir rašytine forma kaip… Read More »

Šventraščių studijos

By | 2021 25 birželio

Kartą kažkas Ošo paklausė: – “Argi šventraščių studijos nėra naudingos?” Kam yra naudingos šventraščių studijos? Tokiu būdu jūs negalite pasiekti pažinimo, tai tik išlavina jūsų atmintį. Taip jūs išmoksite keleto dalykų, bet argi išmokimas ir pažinimas yra tas pat? Jūs išmoksite apie Dievą, apie tiesą, apie sielą. Jūs galėsite apie tai pateikti jau paruoštus šablonus. Bet tai nesiskiria… Read More »

Širdies sutra

By | 2021 25 birželio

Koks reiškinių ir tuštumos santykis? Šiai svarbiai temai skirtas tekstas apie išminties tobulybę vadinamas Širdies sūtra, kuri kasdien skaitoma ir medituojama budizmo Didžiosios Važiuoklės šalyse: Kinijoje, Japonijoje, Korėjoje, Mongolijoje, Tibete, Vietname… Tai glaustas, esminis Budos įkvėptas pamokymas apie išmintį, reikalingą, kad būtų su šaknimis išrautos visos problemos ir – derinant ją su nesavanaudiška paskata bei gailestingais darbais – pasiekta Budos visažinystė. Štai… Read More »

Či šaltinis

By | 2021 25 birželio

Ar Neišreikštumas nėra tas pat, kas Rytuose vadinama “či”, – tam tikra gyvybinė visatos energija? Ne. Neišreikštumas yra či šaltinis. Či – tai jūsų kūno vidinės energijos laukas. Tai tiltas tarp jūsų, kaip išorinio darinio, ir Šaltinio. Ji yra tarpininkas tarp to, kas išreikšta, arba pavidalų pasaulio, ir Neišreikštumo. Či galima palyginti su upe arba energijos srautu. Jeigu… Read More »

Mitybos moralė

By | 2021 25 birželio

Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad norint turėti gerą sveikatą ir jėgų būtina daug valgyti. Tačiau yra atvirkščiai: daug valgant organizmas pavargsta, apsunkinamas ir sutrinka virškinimas, atsiranda pasekmių, kurių beveik neįmanoma pašalinti. Štai taip dėl klaidingos nuomonės kyla visokios ligos. Iš tikrųjų alkis pratęsia gyvenimą. Būdami sotūs ar persivalgę, jūs apsunkstate, darotės mieguisti ir neturite jokio noro tobulėti. Tuo… Read More »

Karma ir auksinė taisyklė

By | 2021 23 balandžio

Kiekvienas žmogus pagal neklystantį karmos dėsnį gauna viską, kas jam priklauso, viską, kas jam skirta, ir nė daugiau, nė mažiau. Joks geras ar blogas poelgis, nei pats nereikšmingiausias, nei pats slapčiausias ne­išvengia tiksliai subalansuotų karmos svarstyklių. Foundation of Buddhism (Budizmo fondas), Helena Roerich Norint išvengti nepageidautino, galima naudotis karmos dėsniu, tai­kant negatyviąją auksinę taisyklę: „Nedaryk kitiems to, ko… Read More »

Sapnuojanti tapatybė

By | 2021 22 balandžio

Jūsų rankos gali atlikti darbą, o jūsų protas išlikti ramus. Suvokite tai, ir darbas jums nebekels įtampos. Bet tol, kol manote, kad esate kūnas ir darbą atliekate jūs, jūs gyvenimą gyvensite kaip nesibaigiantį triūsą. Tiesą sakant, triūsia protas, o ne kūnas. Net jei jūsų kūnas tyli, ar jūsų protas tyli? Net miegodamas protas yra užsiėmęs savo sapnais. Šri… Read More »

Robotas irgi sapnuoja

By | 2021 7 kovo

K: Jūs minėjote, jog negalite prisiminti patirčių kas nutiko jums būnant kartu su Ramana Maharši. Tačiau mokslas teigia, jog smegenys užfiksuoja kiekvieną patirtį mūsų gyvenime. Ar visa tai yra kažkur smegenų rūsyje? Kaip tai paaiškintumėte? A: Tai, ką noriu pasakyti tiems, kuriems įdomu klausytis to, ką noriu pasakyti, yra tai, kad nėra tokio dalyko kaip patirčių visuma. Atmintis… Read More »

Dvasinis tobulėjimas per karmas

By | 2021 23 vasario

Norėdami pasiekti sėkmės dvasiniame tobulėjime per karmas turime pasitelkti karmą jogą. Karma jogos tikslas yra sąmoninga evoliucija per karmas.

Svarbiausia dvasinė praktika – nereaguoti

By | 2021 22 vasario

Nors obelis ir negali kalbėti, ant jos auga nuostabūs obuoliai. O dabar pamėginkite įsivaizduoti, kad tas pats obuolių medis gali mąstyti, taip kaip mąstome mes. Jis apsidairytų aplinkui ir pasakytų, „Aš nenoriu būti šalia to medžio, jis yra kitos spalvos ir man tai nepatinka. Man nepatinka gėlės esančios aplinkui mane. Man nepatinka mano obuolių spalva. Man nepatinka tas… Read More »